Obecne zasady funkcjonowania obiektu

Obecne zasady funkcjonowania obiektu

29 of December 2020

Drodzy Goście,

Pragniemy poinformować, że w związku z wprowadzeniem przez Radę Ministrów nowych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zostało wprowadzone ograniczenie prowadzenia działalności hotelarskiej.

 

Jedynymi przypadkami, w których usługa noclegowa może być świadczona, jest zapewnienie miejsca zakwaterowania dla: osób wykonujących zawody medyczne; załóg statków powietrznych; osób pracujących na statkach lub morskich platformach wydobywczych; pracowników kolei; kierowców wykonujacych transport drogowy; osób wykonujących czynności zawodowe w ramach realizacji inwestycji celu publicznego; pracowników firm zajmujących się dostawami prądu trakcyjnego i paliw dla kolei; pacjentów i ich opiekunów  w celu uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej; funkcjonariuszy/żołnierzy w związku z wykonywaniem przez nich zadań służbowych; osób wykonujących prace przy terminalach regazyfikacyjnych (gazoporty); zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego w czasie zgrupowań lub zawodów; osób zdających lub w inny sposób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego; dla pełnomocników procesowych, stron postępowań sądowych i ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych – w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt oraz w dniu poprzedzającym; dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób legitymujących się paszportem dyplomatycznym w związku z wykonywaną funkcją.

Mamy nadzieję, że obecne obostrzenia zakończoną się w dniu  31 stycznia 2021 roku i Wszyscy razem powrócimy do normalności.

Newsletter
Reservation not available

You will be able to book our apartment soon.

This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close